Informacia

Jako wierzący w Jezusa Chrystusa chcemy razem zbudować niebiańskie Jeruzalem. W Słowie Bożym czytamy: 


 

“Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość”  List do Hebrajczyków 12:22-23

Kościół, w którym nasz Bóg i Ojciec chce być uwielbiony, jest nie tylko społecznością chrześcijan o określonej nazwie. Kościół musi być niebiański, to znaczy, musi całkowicie odpowiadać naturze Boga. Dzisiaj pragniemy być niebiańskim, nowym Jeruzalem, by w duchu i rzeczywistości uwielbiać Boga-Ojca.

Wszystkich, którzy mają też takie pragnienie, zapraszamy do społeczności z nami. Kto chce z nami przygotowywać się na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa i wzrastać w wierze, może korzystać z artykułów, odczytów, konferencji zamieszczonych na tej stronie.

Pytania, uwagi, propozycje, sugestie, możecie kierować na niżej podany kontakt: informacja@nowe-jeruzalem.pl

* = wymagane
* = wymagane