Rozpoznać znaki czasu (1)

Pan naprawdę przyjdzie wkrótce. Nie tylko w to wierzymy, ale dowodzą też tego różne znaki czasu. Kiedy Pan przyjdzie, wtedy przyjdzie też Królestwo. W nadchodzącym czasie nastanie Królestwo Niebios. Bardzo ważne jest byśmy się na Nie przygotowali, a kiedy nadejdzie mogli Je odziedziczyć. Byłoby bardzo źle, gdybyśmy to przeoczyli. Naszą nadzieją chwały jest odziedziczenie Królestwa. Już w czasie Starego Przymierza, pisali o tym prorocy. O tym, że święci otrzymają Królestwo, Daniel prorokował trzy razy (np. Dan. 7:18). Czy chciałbyś odziedziczyć Królestwo?
Weiterlesen

Rozpoznać znaki czasu (2)

Rozpoznać znaki czasu (część 2)

W ostatnich dniach usłyszałem kilka złych wiadomości. Ale Pan działał we mnie i nie musiałem zbytnio denerwować się. Zaopatrzył mnie w głęboki spokój. Otrzymałem pokój w sercu i mogłem modlić się za pewną osobę. Błogosławieni miłosierni. Piękną rzeczą jest doświadczyć miłosierdzia. Również i nasz Pan musiał przejść przez wiele prób i cierpień. Człowieczeństwo Pana jest wspaniałe. Z powodu dzieła Pana i Jego Królestwa musimy doświadczyć wspaniałego Chrystusa. Dziękuję Panu za wszystkie okazje, w których mogę Go doświadczyć. Jest niemożliwe, aby na ziemię przyszło Królestwo Boże bez drogi, która jest opisana w Księdze Izajasza w rozdziale 53.

Weiterlesen