Bo myśli moje, to nie myśli wasze

“Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!” (Iz. 55:6-7). Boże przebaczenie jest obfite. Ile Pan wam przebaczył do tej pory? Czy kiedykolwiek Pan komuś nie przebaczył? Nie. Ponieważ nam Pan przebaczył tak wiele, musimy nauczyć się przebaczać innym. Przypomnijcie sobie modlitwę Pana: “I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;” (Ew. Mat. 6:12). Niestety często zapominamy o drugiej części tego wersetu. Ten, komu wiele wybaczono, będzie mógł innym wiele wybaczyć.

Weiterlesen