Przybliżyło się Królestwo Niebios

Jan Chrzciciel przepowiedział pierwsze przyjście Jezusa na ziemię. Jan przygotowywał też lud na Jego przyjście mówiąc: „Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios” (Ew. Mat. 3:2). Królestwo Boże przyszło na ziemię w osobie Jezusa. On ucieleśniał całą istotę Boga. Przyszedł, aby uwolnić ludzi z niewoli ciemności i umieścić w ich sercach Królestwo Boże. Pan Jezus przyjdzie wkrótce powtórnie, aby ustanowić na ziemi widoczne Królestwo Boże. Dlatego bardzo ważne jest to, aby Królestwo Boże i Jego istota już dzisiaj nabrały wyrazu w nas chrześcijanach i w Kościele. W czasie swego przyjścia Bóg osądzi wszystko, co nie odpowiada wymaganiom Jego Królestwa. Z tego powodu chcemy już dzisiaj doświadczać na sobie Bożego sądu, abyśmy byli przygotowani, kiedy Królestwo przyjdzie.

Weiterlesen

Bo myśli moje, to nie myśli wasze

“Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!” (Iz. 55:6-7). Boże przebaczenie jest obfite. Ile Pan wam przebaczył do tej pory? Czy kiedykolwiek Pan komuś nie przebaczył? Nie. Ponieważ nam Pan przebaczył tak wiele, musimy nauczyć się przebaczać innym. Przypomnijcie sobie modlitwę Pana: “I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;” (Ew. Mat. 6:12). Niestety często zapominamy o drugiej części tego wersetu. Ten, komu wiele wybaczono, będzie mógł innym wiele wybaczyć.

Weiterlesen

1 2