Rozpoznać znaki czasu (1)

Pan naprawdę przyjdzie wkrótce. Nie tylko w to wierzymy, ale dowodzą też tego różne znaki czasu. Kiedy Pan przyjdzie, wtedy przyjdzie też Królestwo. W nadchodzącym czasie nastanie Królestwo Niebios. Bardzo ważne jest byśmy się na Nie przygotowali, a kiedy nadejdzie mogli Je odziedziczyć. Byłoby bardzo źle, gdybyśmy to przeoczyli. Naszą nadzieją chwały jest odziedziczenie Królestwa. Już w czasie Starego Przymierza, pisali o tym prorocy. O tym, że święci otrzymają Królestwo, Daniel prorokował trzy razy (np. Dan. 7:18). Czy chciałbyś odziedziczyć Królestwo?
Weiterlesen

Rozpoznać znaki czasu (2)

Rozpoznać znaki czasu (część 2)

W ostatnich dniach usłyszałem kilka złych wiadomości. Ale Pan działał we mnie i nie musiałem zbytnio denerwować się. Zaopatrzył mnie w głęboki spokój. Otrzymałem pokój w sercu i mogłem modlić się za pewną osobę. Błogosławieni miłosierni. Piękną rzeczą jest doświadczyć miłosierdzia. Również i nasz Pan musiał przejść przez wiele prób i cierpień. Człowieczeństwo Pana jest wspaniałe. Z powodu dzieła Pana i Jego Królestwa musimy doświadczyć wspaniałego Chrystusa. Dziękuję Panu za wszystkie okazje, w których mogę Go doświadczyć. Jest niemożliwe, aby na ziemię przyszło Królestwo Boże bez drogi, która jest opisana w Księdze Izajasza w rozdziale 53.

Weiterlesen

Święte i pewne dowody łaski dane Dawidowi

„Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi“ (Iz.55:3). Pan obiecał nam wieczne przymierze. Są to niezłomne dowody łaski dane kiedyś Dawidowi. Jest tak jak napisał Dawid: „Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób“ (Ps.16:10). Niezłomne dowody łaski, to są święte dowody. To, co Bóg obiecał Dawidowi jest święte. Aby to zrozumieć, przeczytajmy dwa wersety: „I my zwiastujemy wam dobrą nowinę. Tę obietnicę, którą dał ojcom. Wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim: Synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem“ (Dz.Ap.13:32-33). Pisze tutaj o zmartwychwstaniu Jezusa. W wersecie 34a czytamy: 

Weiterlesen

Przybliżyło się Królestwo Niebios

Jan Chrzciciel przepowiedział pierwsze przyjście Jezusa na ziemię. Jan przygotowywał też lud na Jego przyjście mówiąc: „Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios” (Ew. Mat. 3:2). Królestwo Boże przyszło na ziemię w osobie Jezusa. On ucieleśniał całą istotę Boga. Przyszedł, aby uwolnić ludzi z niewoli ciemności i umieścić w ich sercach Królestwo Boże. Pan Jezus przyjdzie wkrótce powtórnie, aby ustanowić na ziemi widoczne Królestwo Boże. Dlatego bardzo ważne jest to, aby Królestwo Boże i Jego istota już dzisiaj nabrały wyrazu w nas chrześcijanach i w Kościele. W czasie swego przyjścia Bóg osądzi wszystko, co nie odpowiada wymaganiom Jego Królestwa. Z tego powodu chcemy już dzisiaj doświadczać na sobie Bożego sądu, abyśmy byli przygotowani, kiedy Królestwo przyjdzie.

Weiterlesen

Bo myśli moje, to nie myśli wasze

„Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!“ (Iz. 55:6-7). Boże przebaczenie jest obfite. Ile Pan wam przebaczył do tej pory? Czy kiedykolwiek Pan komuś nie przebaczył? Nie. Ponieważ nam Pan przebaczył tak wiele, musimy nauczyć się przebaczać innym. Przypomnijcie sobie modlitwę Pana: „I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;“ (Ew. Mat. 6:12). Niestety często zapominamy o drugiej części tego wersetu. Ten, komu wiele wybaczono, będzie mógł innym wiele wybaczyć.

Weiterlesen