Rozpoznać znaki czasu (2)

Rozpoznać znaki czasu (część 2)

W ostatnich dniach usłyszałem kilka złych wiadomości. Ale Pan działał we mnie i nie musiałem zbytnio denerwować się. Zaopatrzył mnie w głęboki spokój. Otrzymałem pokój w sercu i mogłem modlić się za pewną osobę. Błogosławieni miłosierni. Piękną rzeczą jest doświadczyć miłosierdzia. Również i nasz Pan musiał przejść przez wiele prób i cierpień. Człowieczeństwo Pana jest wspaniałe. Z powodu dzieła Pana i Jego Królestwa musimy doświadczyć wspaniałego Chrystusa. Dziękuję Panu za wszystkie okazje, w których mogę Go doświadczyć. Jest niemożliwe, aby na ziemię przyszło Królestwo Boże bez drogi, która jest opisana w Księdze Izajasza w rozdziale 53.

Dzisiaj chciałbym jeszcze raz powiedzieć o powtórnym przyjściu Pana. Chcę was zachęcić do przygotowania się na Jego przyjście. Ono jest bardzo bliskie. Jest bliższe niż myślimy.

Umowa pokojowa na Bliskim Wschodzie

Nie wiem jakie znacie wiadomości o USA i które są podawane w Europie. Media nie podają tego, co naprawdę tam się dzieje. To, co obecnie dzieje się, jest bardzo ważne i dotyczy podpisania umowy pokojowej na Bliskim Wschodzie. Chociaż nie znamy ani dnia, ani godziny Jego powtórnego przyjścia, Pan chce, byśmy wiedzieli w jakim czasie żyjemy. On dzięki swemu miłosierdziu, łasce i miłości, pokazał nam znaki czasu. Ostatnim znakiem, zapisanym w Księdze Daniela 9:27, jest umowa na Bliskim Wschodzie. Trzeba o tym pamiętać. Chcemy, czy nie chcemy, czas podpisania umowy jest bardzo bliski. Obecna era nie może trwać wiecznie. Pan mówi o wypełnieniu czasu tej ery. Mówił o tym już przed dwoma tysiącami lat. Dzisiaj naprawdę żyjemy w czasie, który kończy się. Niektórym w to trudno uwierzyć, bo mówi się o tym od dłuższego czasu. Ale znakiem wszystkich znaków czasu jest umowa pokojowa na Bliskim Wschodzie.

Obecny prezydent USA, na samym początku swojej prezydentury, postawił sobie za główny cel podpisanie tej umowy pokojowej. Dlatego wysłał do Izraela i do wielu arabskich krajów swojego zięcia i dwóch żydowskich dyplomatów, którzy przez dwa i pół roku bardzo intensywnie pracowali nad planem umowy pokojowej. Po zakończeniu święta muzułmańskiego, ramadanu, plan ten zostanie opublikowany.

Nie jestem politykiem i nie jestem za obecnym prezydentem, ale Pan musi kogoś użyć, aby wypełnić swój plan. Podobnie było, kiedy posłużył się Cyrusem, który pozwolił Żydom, po 70-ciu latach ich pobytu niewoli, powrócić do Jeruzalem, aby odbudować świątynię. Sto dwadzieścia lat przed tym wydarzeniem przepowiedział to Izajasz. Bóg chce, aby Jego lud znał Jego plan. Kiedy Bóg daje nam znaki czasu poprzez swoje Słowo, to musimy na nie zwracać uwagę. Na przykład: Jeżeli wiesz, że będziesz żyć jeszcze 5 lub 6 lat, to co zrobisz? Jak się będziesz czuć? Będziesz się bać. Jeżeli wiesz, że będziesz żył jeszcze 50 lat, to nie będziesz o tym nawet myślał. Kiedy Pan przyszedł po raz pierwszy na ziemie, to ludzie nie zauważyli Go, ponieważ nie zwracali uwagi na znaki czasu. Pan powiedział do nich: „… mówicie…Dziś rano będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie potraficie“ (Ew. Mat. 16:3). Tylko niewielu wiedziało o pierwszym przyjściu Mesjasza i czekało na Niego.

Sytuacja w polityce

Od roku 1948, Pan wypełnił wiele przepowiedni dotyczących  Jego powtórnego przyjścia. Pozostał jeszcze jeden ważny znak: umowa pokojowa. Jeżeli staję po stronie amerykańskiego prezydenta, to tylko dlatego, że to, co robi, zmierza do wypełnienia planu Bożego. Do dzisiaj zrobił bardzo wiele dobrego dla USA. Na samym początku urzędowania powiedział, że chce uczynić Amerykę wielką. Powiedział tak, ponieważ istniał spisek wśród polityków, aby nie tylko osłabić USA, ale całkowicie je zniszczyć. Nie macie pojęcia, co tam się dzieje. Tam toczy się walka. Demokracja rozpoczęła się w USA, a teraz tam nastąpi jej koniec. Mówiliśmy już o tym, że kiedy skończy się demokracja, rozpocznie się ostanie trzy i pół roku. W ostatnim czasie, przez trzy i pół roku, będzie jeden światowy rząd. Dzisiejsza globalizacja jest przygotowaniem dla tego rządu. Mówiłem już o tym, że niemiecka kanclerz powiedziała, iż wszystkie narody muszą być przygotowane na to, aby zrezygnować ze swojej suwerenności i władzy, by budować nowy światowy rząd.

Nasze przygotowanie

Mówiliśmy też o tym, że przygotowujemy się na powtórne przyjście Pana. Piotr napisał, „…nie tylko oczekując na przyjście dnia Bożego, lecz także starając się je przyśpieszyć“ (2.Ptr. 3:12 wg Biblii Warszawsko-Praskiej). Co robimy, aby przyspieszyć przyjście Pana? Pan nam pokazał, że drogą jest służba kapłańska. Kiedy to wiemy, to wiedza ta pomaga nam codziennie doświadczać Chrystusa w specyficzny sposób. Wykupujemy czas i w każdej sytuacji staramy się doświadczyć Pana. Obojętnie, czy to jest doświadczenie pozytywne, czy negatywne. Wszystko służy ku dobremu. Człowieczeństwa Pana możemy doświadczyć nawet podczas zmywania naczyń. We wszystkim, co robimy, możemy doświadczy człowieczeństwa Pana i mieć radość nawet ze zmywania naczyń. Możesz cieszyć się nawet wtedy, kiedy ktoś z ciebie szydzi i rozgłasza o tobie kłamstwa. Masz pokój i możesz Panu za to dziękować. To służy ku twemu pocieszeniu, a także możesz mieć udział w Jego cierpieniach (Fil. 3:10; 2.Tym. 2:3). Paweł cieszył się z cierpień za Kościół, Ciało Chrystusa. W swoim ciele chciał dopełnić udręk Chrystusa za Kościół (Kol. 1:24). Takie doświadczenie jest bardzo cenne. Paweł pisał, że codziennie nas zabijają (Rz. 8:36). Czy chciałbyś, żeby ciebie codziennie zabijano? Paweł nawet cieszył się z tego.

Jeżeli ktoś mówi coś przeciwko tobie, to jak reagujesz? Nawet, kiedy twoja żona trochę cię krytykuje, to jest to dla ciebie problem. Nie możesz znieść nawet najmniejszej krytyki. Jednak nasz Pan przeszedł przez wiele cierpień. Aby doświadczyć człowieczeństwa Pana, musimy doświadczyć cierpień. Gdyby Pan nie przeszedł przez cierpienia, nie bylibyśmy dzisiaj zbawieni i nie byłoby Królestwa. Nasienie jest związane ze śmiercią. Pan przeszedł przez śmierć, a my kłócimy się, usprawiedliwiamy z powodu czegoś błahego. Jeżeli tak dalej będzie, to czy Pan będzie mógł budować z nami swoje Królestwo? Często mówimy o radości, ale z czego się radujemy? Dzisiaj przygotowujemy przyjście Pana. Dlatego musimy bardziej doświadczyć bogactwa Chrystusa. Czy myślisz, że jest prostą rzeczą mieć pokój? Jak Pan, który jest naszym pokojem, daje pokój? Przez krzyż. A my? Czy przez tolerancję? Chcemy osiągnąć pokój w jakiś sposób, ale kończy się to kłótnią. Droga Pana do pokoju jest inna. Pan ukrzyżował starego człowieka. Obojętnie, czy to dotyczy Greka, czy Żyda, na krzyżu skończył z wrogością. Bez krzyża nie ma pokoju. Musimy wiele uczyć się, aby doświadczyć i cieszyć się ofiarą pojednania. Wszystkie ofiary są związane ze specyficznymi doświadczeniami.

Niektóre osiągnięcia prezydenta USA

Nie tylko Pan ma ukryty skarb. Wróg także czyni wiele rzeczy w ukryciu tak, aby jego kłamstwa i zamiary nie wyszły na jaw, ale chce, aby każdy w nie wierzył. To nie jest przypadkiem, że media ukrywają prawdę. Nie mówi się o tym, co jest ważne. Od ponad dwu lat, nie napisano żadnego pozytywnego artykułu o prezydencie USA, mimo, że zrobił wiele dobrego. Powiem tylko o niektórych rzeczach.

  1. Uczynił USA największym dostawcą energii w świecie po to, aby nie tylko Rosja i arabskie kraje kontrolowały światowe dostawy energii. Chce, by władza nad tym problemem była w rękach demokratycznego państwa. Był to wielki postęp w ostatnich dwu latach.
  2. Gospodarka Stanów była największa, ale znajdowała się w stagnacji. Od dwu i pół roku bardzo poszła do przodu, tak, że wielkie firmy przeniosły tysiące nowych znaczących stanowisk pracy do Stanów, i w ten sposób stworzono ponad 5,5 miliona nowych, dobrze płatnych miejsc pracy.
  3. Dzięki wielkim inwestycjom armia została zmodernizowana. Chiny i Rosja poczuły się zagrożone. Wojsko zostało bardzo wzmocnione.
  4. Bardzo zmniejszyło się bezrobocie; także wśród amerykanów z południa i afro-amerykanów.
  5. Jednak szczególnie ważna jest umowa pokojowa na Bliskim Wschodzie.

O tym wszystkim nic nie mówi się w mediach. Oczywiście do tej pory nie było w USA prezydenta, który by był bez powodu tak atakowany i znienawidzony. Dlaczego ludzie nienawidzą takiego prezydenta? Co jest tego powodem? Do tej pory nikt nie wiedział jak skorumpowany był cały system polityczny. Tak wygląda sytuacja dzisiaj. I to też jest znak czasu.

Sytuacja polityczna

Pierwsze przyjście Pana też związane było z określoną sytuacją polityczną. Dla wypełnienia się przepowiedni dotyczących pierwszego przyjścia Pana, Cesarstwo Rzymskie pod panowaniem cesarza Augusta było bardzo ważne. Ze względu na spis ludności, Józef i Maria musieli udać się do Betlejem. Spis ludności zarządził cesarz August. Nie myślmy, że Bóg nie posługuje się polityką.

Wielu Żydów jest przekonanych o tym, że obecny amerykański prezydent, pomoże im  w odbudowaniu świątyni. Cały świat jest przeciwko Izraelowi. Jedynym ich przyjacielem jest USA. Poprzedni prezydent był Muzułmaninem. Nie wiem dlaczego cały świat kochał tego człowieka. Kiedyś wyrwało mu się stwierdzenie: „Moja wiara muzułmańska“. Został poprawiony przez pewnego dziennikarza: „Pan ma na myśli: Moja chrześcijańska wiara. I odpowiedź prezydenta: „O, tak, mam na myśli: Moja wiara chrześcijańska“. Krótko potem, ponownie wyrwało mu się określenie: „Moja wiara muzułmańska“. Takie stwierdzenie nie wyjdzie z ust chrześcijanina. To jest niemożliwe. Kiedyś słuchałem jego przemówienia, podczas jego pobytu w Egipcie. Mówił jak Muzułmanin. Pod koniec przemówienia powiedział po arabsku: „Allach jest wielki“. W ten sposób, po raz pierwszy, amerykański prezydent wystąpił publicznie przeciw Izraelowi.

A teraz przychodzi nowy prezydent i mówi, że chce uczynić Amerykę wielką. Bez Ameryki nie będzie Izraela. Kiedyś powiedział: „Jestem prawdziwym przyjacielem Izraela“. Jego zięć, który jest Żydem, jest jego doradcą. Oprócz tego, jego zięć jest dobrym przyjacielem premiera Izraela. Znają się od wielu lat. Córka prezydenta Stanów przeszła na judaizm. Czy to też nie jest jakimś znakiem? To wszystko jest dobre ze względu na umowę pokojową.

Jeruzalem wieczną stolicą. Moneta świątynna

Kiedy amerykański prezydent w grudniu 2017r. ogłosił Jeruzalem wieczną stolicą Izraela, Żydzi byli bardzo szczęśliwi. Ogłosił to 50 lat po zdobyciu wschodniej Jerozolimy. Instytut Świątynny w Jeruzalem, z tego powodu, wybił monetę świątynną, na której jest wizerunek Cyrusa, Balfoura i amerykańskiego prezydenta. Balfour był premierem brytyjskiego rządu. Podczas I wojny światowej, w roku 1917, jako pierwszy zaproponował, by utworzyć państwo żydowskie. Było to ponad sto lat temu. Cyrus też wydał dekret pozwalający ludowi Bożemu na powrót do Jeruzalem i odbudowę Domu Bożego. W 2017 roku ogłoszono całemu światu, że Jeruzalem jest wieczną stolicą Izraela. To wzburzyło cały świat. Jeruzalem ma być nie tylko stolicą, ale wieczną stolicą Izraela. Kto oprócz prezydenta Stanów odważyłby się tak powiedzieć? Obecny prezydent jest odważny, i 14 maja 2018 roku przeniósł ambasadę amerykańską do Jeruzalem. Tak jak obiecał. Było sie to dokładnie 70 lat po powstaniu państwa Izrael. Izraelczycy byli tak szczęśliwi, że umieścili wielki baner z napisem: „Amerykański prezydent jest prawdziwym przyjacielem Izraela“. Wybito drugą monetę z wizerunkiem Cyrusa i amerykańskiego prezydenta na cześć 70-tej rocznicy istnienia państwa Izrael. Na monecie wyryty jest werset z Księgi Ezdrasza: „Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios, On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie“ (Ezdr. 1:2).

Czy wyobrażacie sobie, że zrobili to lekkomyślnie? Czy to też nie jest znakiem? Na rewersie monety jest świątynia i werset z Księgi Izajasza: „Kim są ci, którzy zlatują się jak obłoki i jak gołębie do swoich gołębników“ (Iz. 60:8). Ten werset mówi o tym, że na początku tysiącletniego Królestwa, wszyscy Żydzi wrócą do Jeruzalem, jak gołębie do swego gołębnika. Czy to nic nie znaczy?

Żydzi bardzo cieszą się, bo do tej pory nie mieli takiego przyjaciela, który krok po kroku dawał do zrozumienia, że myśli poważnie o pokoju. Może tego nie dokona, ale też możliwe jest, że tak się stanie.

Wcześniejsi prezydenci, z umową pokojową zwykle czekali do końca swojej prezydentury. Wiedzieli, że nie są w stanie tego dokonać. Ale obecny prezydent myśli o tym poważnie. Umowa zostanie opublikowana 9 czerwca 2019 roku, po święcie ramadan. Wcześniej wykonano wiele prac wstępnych wspólnie z przedstawicielami państw otaczających Izrael. Teraz Żydzi wierzą w to, że amerykański prezydent jest dzisiejszym Cyrusem, który pomoże im odbudować świątynię. Wszyscy chrześcijanie wierzą w to, że jest to znakiem powtórnego przyjścia Pana.

Nie byłbym wiernym, gdybym wam tego nie powiedział, chociaż może to wyglądać na to, że jestem fanatykiem czy ekstremistą. Jeżeli jeszcze do tego nie dojdzie, to będę cieszył się, bo będę miał więcej czasu na przygotowanie się. Jeżeli teraz do tego dojdzie, to nie będziemy mieli już dużo czasu. Nawet teraz, kiedy do was mówię, nie jestem w stu procentach pewien, że to wszystko wypełni się przez tego człowieka. Ale wiele znaków wskazuje na to, że jest to bardzo prawdopodobne, że tak się stnie, mimo wielu przeszkód. Ten człowiek porusza cały świat, ale sam się nie boi i idzie dalej.

W roku 1995 amerykański kongres postanowił, że przeniesie amerykańską ambasadę do Jeruzalem. Mimo, że wszyscy prezydenci to obiecywali, ale żaden tego nie zrobił. Obecny prezydent USA uczynił to faktem. Nikt nie mógł się temu sprzeciwić. Wielu chciało go nawet zabić. Partia Demokratów zrobiła wszystko, aby zniszczyć tego człowieka. Wy niewiele wiecie, bo nie mieszkacie w USA. Ale w USA codziennie się o tym słyszy. Próbuje się w różny sposób usunąć tego człowieka. Ale nie udało się to w ciągu tych dwu i pół roku. Jeżeli Pan go wybrał dla swojego planu, to nikt z ludzi nie może mu przeszkodzić. I rzeczywiście, nikt do tej pory, nie przeszkodził mu w wykonaniu tego, co postanowił.

Nasze przygotowanie: służba kapłańska

Kiedy umowa pokojowa zostanie opublikowana, zegar zacznie odliczać ostatni czas. Wtedy to nie będzie już długo trwało. Nie znamy dnia, w którym zostanie podpisana umowa. Ale kiedy zostanie podpisana, zacznie się ostatnie siedem lat. To jest pewne. W połowie siódmego tygodnia rozpocznie się dzień wielkiego gniewu Bożego. W dosłownym tego słowa znaczeniu, diabeł zacznie szaleć. Ile jeszcze mamy czasu?

Nie możecie powiedzieć, że o tym nie wiedzieliście. Widzieliście monetę i powinniście to sobie zapamiętać. Pytajcie Pana: „Panie, czy nadchodzi Twój czas?“ Bądźmy czujni i przygotowujmy się! Niech Pan uzdrowi nasze serca. Wykupujmy czas, aby doświadczać Pana! Ponieważ wiemy, że czas jest krótki, bądźmy bardziej gorliwi, tak jakby to było krótko przed egzaminem. Mam taką bojaźń jak Paweł, który pisze o sądzie Chrystusowym i surowym Bogu. Paweł zrobił wszystko, aby prowadzić życie, które Bogu podobało się.

Dzisiaj wiemy, że przyjdzie Królestwo Boże. Dlatego Pan pokazał nam praktyczną drogę w jaki sposób otrzymać Królestwo. Nie wygłaszam posłannictwa, ale mówię wam o tym, co leży na sercu Pana. Kiedy przyjdzie Mesjasz, to nie przyjdzie już jako Zbawiciel, ale jako Król królów, aby panować. My mamy być królami kapłanami i wraz z Nim panować. To jak wygląda nasze przygotowanie?

Nie jest przypadkiem to, gdy Pan mówi o królewskim kapłaństwie (Obj. 1:6). Jak wielu chrześcijan dzisiaj ma świadomość, że są kapłanami? I co robią jako kapłani?

Wielki Babilon

Chcę wam pokazać salę audiencyjną papieża w Watykanie. Sala ta zbudowana jest w kształcie głowy węża. W otworze gębowym znajduje się tron papieża. Sala ta została zaprojektowana i wybudowana w roku 1971. Skąd ludzie biorą takie straszne pomysły? Czy chciałbyś się tam znaleźć na konferencji? Kto tam przemawia? To jest Babilon, matka wszetecznic (Obj. 17:5). Ludzie nie mają wstydu, aby coś takiego zrobić. Czy jakaś chrześcijańska grupa wybudowałaby sobie taką salę? Przez to pokazuje się całemu światu, że Watykan jest w mocy węża. Wypełniają się  słowa z Księgi Objawienia: „I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego“ (Obj. 18:2). Szatan mówi do świata: „Watykan jest moim królestwem i należy do mnie. Ja tam panuję“. My nie odważymy się w ten sposób mówić o Babilonie, aby nikogo nie obrazić. W Księdze Objawienia, w rozdziale 18 i 19, czytamy o wielkiej radości i chwaleniu Boga za to, że spalił się Babilon.

Sala audiencyjna, nie tylko wewnątrz, ale też na zewnątrz, ma kształt głowy węża. Dach specjalnie pokryto tak, by przypominało to pokrycie ciała węża. Z całą pewnością chciano pokazać, że to ma obrazować węża. Wielki tajemniczy Babilon, matka wszetecznic, pijana krwią świętych, siedzi na zwierzęciu i panuje nad wszystkimi narodami ziemi. Cały świat jest w ręku złego. Jak myślisz? Jeżeli matka jest taka, to czy córki są lepsze?

Najpierw nie chciałem wam tego obrazu pokazać. Ale uważam, że powinniśmy wiedzieć czym jest Babilon. Najwyższy czas, by Pan przyszedł. Sąd nad Babilonem, opisany w osiemnastym rozdziale Księgi Objawienia, jest szczególnym sądem. Babilon otrzyma podwójną porcję kary (Obj. 18:6). Czy chciałbyś spędzić tam noc, mieszkać? Obraz mówi więcej niż tysiąc słów. My o tym wszystkim musimy wiedzieć.

Sad nadejdzie szybko i nagle. Tak jak to było za czasu życia Noego, sąd nastał, gdy arka była wybudowana. Myślę, że wszyscy, którzy to słyszą, otrzeźwieją i przestaną tracić czas. Powinniśmy prowadzić normalne życie, ale być trzeźwymi, mając przed oczami cel. Módlmy się: „Panie chcę Ciebie doświadczyć, chcę być przemieniony, bo chcę abyś we mnie zamieszkał. Panuj nad moimi myślami, uczuciami i wolą. Daj mi dobre sumienie! Oczyść moje sumienie!“

Mam nadzieję, że teraz wszyscy obudziliśmy się. Pan pragnie, abyśmy o tym wiedzieli. Sprawa jest poważna. Teraz musimy zdecydować jak wykupywać pozostały czas.