Czy wierzący naprawdę wejdą do nieba? Cz 2

 

W ostatniej Księdze w Biblii, Księdze Objawienia czytamy: „Ap 5:9-10: „I zaśpiewali (nowonarodzeni  wierzący) nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeśu zabity . Słowa „zostałeś zabity” mówią o Jezusie Chrystusie  i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu,I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi”.   W tym wersecie czytamy też , co stanie się z ludźmi odkupionymi dla Boga. Oni zostali uczynieni dla Boga rodem królewskim i kapłanów. Oni będą panować na ziemi. Ten werset jest przeciwieństwem wypowiedzi wyżej cytowanych ludzi, którzy w niebie np.zechcą wybudować sobie willę. Kiedy Jezus żył na ziemi powiedział:   „Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.“ Ew. Mat. 5:5  Pan mówi tutaj  o naszej przyszłości.

Możemy podsumować:

Jako Boży lud nie pójdziemy do nieba, tylko na ziemi  będziemy panować w wieczności jako królewskie Kapłaństwo.

Takie jest nasze przeznaczenie, oczywiscie jeżeli przyjęliśmy wcześniej Jezusa Chrystusa.

Chciałbym na podstawie fotografii pokazać pewną zasadę. Na fotografii widzimy wycinek pustyni. Jeżeli zobaczymy  większy wycinek, ale będzie to już inna pustynia na której widzimy wodę. Chcę pokazać, że Biblia jest taka,  jak cała fotografia a nie jej wycinek. Od  pierwszej strony do ostatniej strony pokazuje nam, chrześcijanom, cały obraz. Dlatego tak musimy postrzegać Biblię, aby na końcu zobaczyć całą wolę Boga. Nie wybierajmy z Biblii poszczególnych fragmentów i nie interpretujmy  pozostałych części. Czytajmy całe Słowo Boże.

Popatrzmy na oś czasową, aby zobaczyć cały obraz, od początku Biblii do jej końca.  Zacznijmy od stworzenia człowieka przez Boga. Zapytajmy, dlaczego Bóg stworzył człowieka?  Kiedy Bóg stworzył człowieka, powiedział, że ma panować na ziemi. Bóg dał człowiekowi w posiadanie ziemię, aby panował nad nią. Taki był sens  stworzenia człowieka wtedy i nadal jest aktualny – człowiek ma panować nad ziemią. Rdz 1:26: „Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.“Ale człowiek oddalił się od Boga, zgrzeszył i znalazł się pod panowaniem śmierci. Dlatego człowiek nie mógł panować na ziemi, tak jak Bóg tego chciał. Człowiek upadł i odpadł od  Boga i pogłębił się w grzechu. Przez 2000 lat panowania człowieka na ziemi, panował grzech. Słyszeliśmy na pewno o potopie, wieży  Babel  i sądzie Bożym nad ziemią w tym czasie. Człowiek był tak zły, grzeszny że Bóg musiał go osądzić. Człowiek nie mógł panować  według woli Bożej. Ale  Bóg nie zrezygnował ze swojego planu. Bóg nie powiedział, człowiek zawiódł, dlatego trzeba o nim zapomnieć.  Bóg miał już cały  plan i nie chciał z niego zrezygnować. Bóg chciał mieć swój lud. Zacząl od Abrahama, powołał go i uczynił z niego swój lud, naród Izraela

Wj 19:5-6: „A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim.“ 

Naród Izrael miał być jego królestwem  i panować nad narodami ziemi. Miał wziąć ziemię pod swoje panowanie. A w końcu pokazać innym Boga jako króla. Bóg Po upadku   człowieka uczynił coś lepszego, z jednego człowieka otrzymał wielki lud, który miał panować na ziemi. Przez dłuższy czas to funkcjonowało. Izrael podbił sobie inne ludy. Jednak lud Boży był nieposłuszny i nie żył według woli Bożej. I dlatego w końcu Bóg musiał go osądzić. Oddał ich w ręce innych narodów. Lud Boży został uprowadzony do niewoli, a miasta ich zostały zniszczone.  Również i tym razem Bóg nie zrezygnował ze swojego planu. Przed ok. 2000 laty przyszedł Jezus Chrystus na świat

Mt 4:17: „Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios.“

Przyszedł do ludu, który odpadł od niego i mówił: Upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios“. Nagle słyszymy  o Królestwie Niebios. Jezus mówił o Królestwie Niebios, które było w nim samym. Jezus przyszedł  z nieba  na ziemię i sprowadził ze sobą Królestwo Niebios. Od przyjścia Jezusa na ziemię  upłynęło 2000 lat. Obecnie znajdujemy się bardzo blisko rozpoczęcia się  przyszłej ery. Bóg realizuje swój plan w dalszym ciągu. Zapytajmy się, czy stan na ziemi podoba się Bogu? Niestety tak nie jest. Jak wiemy, Jezus Chrystus przyszedł po to,  aby  ratować grzesznego człowieka i  zbawić go. Ale Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię na czas  1000 lat. Kiedy Jezus w krótce przyjdzie na ziemię to wtedy będzie na niej panował.Dzisiaj na ziemi panują ludzie, rządy, narody. Ale w 1000 Królestwie Jezus będzie panował na ziemi. Jak będzie panował?

 

> dowiedz się więcej w następnym artykule <<