Czy wierzący naprawdę wejdą do nieba? Cz 1

Jeżeli dzisiaj mówimy o ludziach wierzących, to trzeba przeczytać w Biblii co tam pisze o człowieku wierzącym. Kiedy jakiegoś człowieka można nazwać chrześcijaninem? Spójrzmy na pierwsza folię. W   Liście do Rzymian pisze, że żaden człowiek nie jest ani dobry ani sprawiedliwy ani ten, kto dobrze czyni na ziemi.   Żaden! Rz 3:10-12: “Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego.” My jesteśmy skłonni do robienia żnicy między sobą. Myślimy, że jeden jest lepszy a inny gorszy. Ale w oczach Bożych, żaden człowiek nie jest jest dobry. W Biblii czytamy też, że wszyscy  narodzili  się w grzechu. Rz 5:12: “Przeto jak przez jednego człowieka  grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli;Tak jak przez jednego człowieka, najpierw przez Adama grzech przyszedł na świat i śmierć.Musimy wszyscy umrzeć. Do każdego  człowieka na ziemi wszedł grzech i śmierć. Ale to nie koniec. Z tego stanu możemy być wyratowani. W Biblii czytamy, że Jezus Chrystus jest jedynym  człowiekiem, który może nas wybawić od grzechu i  śmierci. W Bibli czytamy, że nie nie ma innej możliwości ratunku,  poza osobą  Jezusem Chrystusem

Ev. J 14:6: “Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” Obecnie próbujemy innych dróg, ale w Biblii wyrażnie pisze o tym, że jest tylko ta jedyna droga. .Jest nią osoba  Jezus Chrystus.Tylko on może uwolnić nas od grzechu i przyprowadzić z powrotem do Boga. W jaki sposób może być ktoś uratowany? Biblia podaje dokładnie drogę, my nie musimy ani zastanawiać się, ani jej  szukać drogi.  Jezus mówi: Mk 16:16: “Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.”My wierzymy z całego serca w  Jezusa Chrystusa, ze on może przebaczyć nam nasze grzechy i przyprowadzić nas z powrotem do Boga.  Musimy uwierzyć w to z całego serca i dać się ochrzcić. Dopiero w tedy człowiek zostaje zbawiony. Chciałbym dodać, że nie chodzi o naszą przynależność do jakiej grupy religijnej, do jakiegoś systemu kościelnego. Chodzi o to, że kiedy  człowiek z całego serca  uwierzy w Jezusa Crystusa i  wyzna, że jest  grzesznikiem i da się ochrzcić,  to ten człowiek  zostanie zbawiony. Dla człowieka, który wierzy z całego serca, da się ochrzcić to dla takiego człowieka nie ma potępienia.

Rz 8:1: “Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.”W Biblii pisze, że Mk 16:16: “… ale kto nie uwierzy, (w Jezusa Chrystusa, który może nas zbawić .Taki człowiek ) będzie potępiony.” On pozostanie w grzechu i śmierci i to na całą wieczność. Teraz wiemy z całą pewnością, kiedy możemy nazwać się chrześcijaninem. Nie ma innej drogi do osiągnięcia tego stanu. Ani  przez religię ani przez przynależność do  grupy religijnej, tylko wiara w Jezusa Chrystusa. Jeżeli jesteśmy  chrześcijaninem  to postawmy  sobie pytanie: Jaka będę miał przyszłość? Wybraliśmy tytuł odczytu „Czy naprawdę każdy chrześcijanin wejdzie do nieba?” Co w Biblii pisze o naszej przyszłości?   W Biblii czytamy dokładnie jaka ona będzie. W  religii słyszy się  różne dziwne zdania i wypowiedzi o przyszłości wierzących. Na przykład niektórzy  pastorzy, kaznodzieje, nauczyciele mówią, ze jeżeli pójdę do nieba ,to tam będę grać na skrzypcach. Teraz nie mam na to czasu, ale później w niebie  będę mieć. Skorzystam z okazji i zajmę się tym na co mam ochotę.  Ktoś inny cieszy się, że w niebie będzie na pewno najwyborniejsze  jedzenie, jakie można sobie wyobrazić.  Dlatego z tego powodu opłaca się iść do nieba. Inni marzą o przepięknej willi, której nie posiadali na ziemi, dopiero w niebie ziszczą się ich marzenia. Wybudują sobie ją i nie będą musieli płacić podatków. Z tego widać jak dziwne są te wypowiedzi. Zauważmy, że tak wyobrażają sobie niebo pastorzy czy kaznodzieje. Zapytajmy się, czy naprawdę o tym czytamy w Biblii? Czy każdy może sobie zaplanować przyszłość,jak chce?  Na pewno nie. W Biblii czytamy co z nami stanie się naprawdę i o tym  jaka jest wola Boża względem nas.

>> dowiedz się więcej w następnym artykule <<