Kiedy nastąpi porwanie? Kto zostanie porwany? [2]

Najpierw męski potomek zostaje porwany doBoga do tronu Bożego. Zaraz potem niewiasta ucieka na pustynię. Na jak długo? Na 1260 dni, tzn. dokładnie 3i 1/2 roku. Jest to dokładny czas trwania ucisku. Popatrzmy jeszcze raz na oś czasową.

Ponieważ niewiasta dokładnie 31/2 roku przebywa na pustyni, oznacza to, że musiała tam uciekać w połowie tygodnia. W kiędze Objawienia 12  czytamy, że jej potomek krótko przed jej ucieczką na pustynię, został  porwany do tronu Bożego. To oznacza, ze zwycięzcy zostaną porwani krótko przed rozpoczęciem ucisku.

Jeżeli tylko zwycięzcy zostaną porwani, to co stanie się z resztą wierzących? Przeczytajmy: I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. (Ap 12:17)

I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; (Ap 13:7) Te wersety dowodzą, że w czasie ucisku na pewno na  ziemi będą chrześcijanie. To są  pozostali wierzący, którzy spotkają antychrysta. Co z nimi stanie się? Istnieją dla nich dwie możliwości: pierwsza: umrą jako męczennicy.

I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego; ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. (Obj. 15:2)

Męczennicy zostaną porwani przed  tron Boży na morze szkliste Druga możliwość: wierzący ukryją się i dopiero na koniec zostaną zabrani

I zapuścił Ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi, i ziemia została zżęta. (Obj. 14:1)

Przypatrzmy się tym  możliwościom dokładniej Pozostawieni na ziemi chrześcijanie mogą oprzeć się antychrystowi i to będzie oznaczać ich smierć. Jako męczennicy pójdą bezpośrednio nad morze szkliste przed tron Boży.

Druga możliwość dla chrześcijan  to ukryć się i odczekać. Pod koniec ucisku na głos 7 trąby  zostaną  zżęci tzn. porwani. Ale nie do tronu Bożego, tylko w powietrze do tronu sędziowskiego Chrystusa. Tam pojawią się wszyscy chrześcijanie, aby zdać sprawę ze swojego życia jako chrześcijanie.

Możemy podsumować: Jest nie tylko jedno porwanie, ale kilka i to w różnych okresach czasu. Pierwsze porwanie odbędzie się tuż przed rozpoczęciem ucisku. Porwani zostaną tylko zwycięscy. Drugie porwanie będzie w czasie ucisku. Porwani zostaną ci chrześcijanie , którzy z powodu wiary zostaną zabici przez antychrysta.

Trzecie porwanie będzie  pod koniec ucisku. Pozostali chrześcijanie zostaną porwani w powietrze do tronu sędziowskiego Jezusa Chrystusa. Przed tronem Chrystusa każdy chrześcijanin będzie musiał zdać sprawę ze swojego życia z tego co zrobił jako chrześcijanin – dobrego czy złego.

Zróbmy teraz wszystko, abyśmy stali się zwycięzcami.